pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


De contractant gaat de cursus aan voor het gehele pakket en zal deze ook binnen de daarvoor bestemde termijn betalen volgens afspraak. Het lespakket en de eventuele benodigde extra lessen zullen in overeenstemming met de losse lestarieven aan de instructeur worden voldaan. Daarvoor gelden de op dat moment vastgestelde prijzen.

 

Als de contractant lessen over heeft, zal deze na berekening van de gegeven lessen met de dan geldende losse prijzen van lessen , examens en leermiddelen, worden terugbetaald.

Afspraken van rijlessen kunnen alleen worden geannuleerd of verzet als dat minstens twee werkdagen vooraf wordt gemeld, anders worden deze lessen als gegeven beschouwd.

Ook bij ziekte of het niet (tijdig) rijden van het openbaar vervoer.

De contractant gaat de overeenkomst aan voor het hele pakket. Bij tussentijdse beëindiging door de leerling zal geen restitutie van les en/of examengelden plaatsvinden.

Wanneer een leerling langer dan drie maanden geen lessen volgt zonder opgaaf van een geldige reden vooraf, is het pakket verlopen en kan er geen aanspraak meer op het pakket worden gemaakt. Er zal dan ook geen restitutie van les en / of examengelden plaatsvinden.

Alle rijlessen worden bijgehouden in het aan u uitgereikte lesboekje, alsmede in de administratie van de rijschool. Bij geschillen is administratie van de rijschool doorslaggevend.
Examens kunnen alleen worden aangevraagd als de leerling de hele cursus bij deze rijschool is gevolgd en alleen met toestemming van de instructeur of instructrice. Bij een eventueel geschil kan een tussentijdse toets worden afgelegd bij het CBR op kosten van de leerling. Door het afleggen van deze toets wordt de kans van slagen aanmerkelijk verhoogd. De rijschool zal de examenaanvraag niet langer dan nodig ophouden, als de daarvoor benodigde bescheiden in ons bezit zijn. De examenaanvraag zal binnen drie weken bij het CBR ingediend zijn.

Klachten of ontevredenheid dienen direct gemeld te worden aan de rijschool.
Tot slot wensen wij u een leuke en geslaagde opleiding toe.